เบอร์รุ่น แบบ ขนาด Jaw Adjustment Throat Depth
94-266 CSP6 6″/150mm 0-2″/0-50.8mm 1-1/4/31.7mm
94-271 CSP11 11″/275mm 0-3-3/4″/0-95.3mm 2-1/2/63.6mm
94-278 CSP18 18″/455mm 0-51/2″/0-139.7mm 9-1/2/241.3mm