คีมย้ำสายโทรศัพท์ Modular Crimping Pliers OPT

รุ่น LY-5684

Model                For Crimping
LY-5684

8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12

6P4C/RJ-11, 4P4C & 4P2C plug