คีมย้ำสายโทรศัพท์ Modular Crimping Pliers OPT

รุ่น LY-3460

Model For Crimping
LY-3460

10P10C,AMP 8P8C/RJ-45

6P/RJ-12,RJ-11,4P4C&4P2C

Plug & DEC/OFF set plug 6p6c