คีมย้ำสายโทรศัพท์ Modular Crimping Pliers OPT

รุ่น LY-268

Model              For Crimping
LY-268

   8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12,

6P6C/RJ-11 and 6P2C plugs