คีมย้ำริเวทร่ม ไทโย ANCHOR RIVET PLIERS TAIYO

รุ่น    AP-200

ใช้สำหรับยึดผนังกลวง (ผนังเบา) เช่น ผนังยิปซั่มม ผนังไม้อัด ผนังซีเมนต์บอร์ด

ผนังวีว่าบอร์ด

ใช้พุกร่มเหล็ก ขนาด 4 MM – 6 MM

เป็นรุ่น สำหรับงาน DIY ใช้งานง่าย