คีมย้ำข้อต่อสาย RG Pop Rivets Terminal RG OPT

Model For Connector Application  Range Weight(Kg) Length
LY-510G    F/BNC/RCAConnector RG-59,RG6         .28     155