คีมย้ำข้อต่อสาย RG Pop Rivets Terminal RG OPT

Model For Connector Application  Range Weight(Kg) Length
LY-508C    F Connector RG-59(4C),RG6(5C)         .55     230