เบอร์รุ่น A B C D E F H
360 ความยาว ปากคีมลึก คอคีมหนา คอคีมกว้าง คมตัดกว้่าง ปลายปากกว้าง ปลายด้ามห่าง
9″ 2.72″ 0.45″ 1.5″ 0.39″ 0.3″ 2″

ใช้ในงานติดตั้งซ่อมหัวฉีด ถอด/ใส่แหวน Bushing

ใช้ตอกได้,ด้ามแบบสปริง

Grooved nose easily removes spatter,grips and draws out wire