คีมคอม้าปากโค้งกว้าง CHANNELLOCK Oil Filter / PVC Plier รุ่น 209
รุ่น

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

ปากคีมหนา

H

ปลายด้ามห่าง

จับชิ้นงาน

Min. – Max.

ปรับได้

(ขนาด)

209

9” /

228.6 mm

1.75” / 44.45 mm 0.43” / 10.92 mm

1.61” /

40.89 mm

1.75” – 3.5” /

44.45 – 88.9 mm

4

*ปากโค้งกว้าง จับชิ้นงานจำพวกท่อได้ดี เช่น ท่อพีวีซี , ไส้กรองน้ำมันเครื่อง