คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง เร็กซ์ 

TUBE CUTTERS REX

 

ITEM NO. DIAMETER(mm)      DIAMETER (inch)
RX-273               3mm-28mm     1/8 inch-11/4 inch
RX-312              7mm-42mm 5/16 inch – 11/2 inch