คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง เร็กซ์  

TUBE CUTTERS REX

 

ITEM NO. DIAMETER(mm)      DIAMETER (inch)
RX-137                4mm-22mm     1/8 inch-7/8 inch