Category : หมวดอุปกรณ์ดับเพลิง
Sub Category : ข้อต่อดับเพลิง
Brand : ZEM
Code :
Name : ข้อต่อสวมเร็ว(สองข้าง)  ชนิดอลูมิเนียม
Title :
Description : – ขนาด 1.1/2″ 2″ 2.1/2″ 3″
– ชนิด อลูมิเนียม