• ห่วงกุญแจหน้าตัด 8 เหลี่ยม
  • ตั้งรหัสส่วนตัวได้ 4 หลัก มีแผ่นไวนิลครอบปิดแป้นรหัสป้องกันจากสภาวะอากาศ
  • ฐานกุญแจขนาด 57 มม. ตัวกุญแจทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยมเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน

MLCOM_PRODUCT_schematic38979_M175_schematic.jpg

ขนาดห่วงกุญแจ (เมตริก)
A B C
10 มม. 51 มม. 24 มม.