• กุญแจคล้องขนาด 57 มม.
  • ห่วงกุญแจหน้าตัด 8 เหลี่ยมเพิ่มความปลอดภัยจากการตัด
  • ตั้งรหัสส่วนตัวได้ 4 หลัก มีแผ่นไวนิลครอบปิดแป้นรหัสป้องกันจากสภาวะอากาศ

MLCOM_PRODUCT_schematic38979_M175_schematic.jpg

ขนาดห่วงกุญแจ (เมตริก)
A B C
10 มม. 38 มม. 24 มม.