กาวผง ” บอสนี่ “

เป็นกาวที่มีคุณภาพดีเยี่ยม แช่น้ำได้ เหมาะกับงานติดไม้ ประสานไม้ อัดไม้ เข้ามุมไม้ เข้าวงกบ งานต่อเรือ งานเฟอร์นิเจอร์ งานอัดพาร์ติเคิ้ลบอร์ด ฮาร์ดบอร์ด หรือใช้เป็นกาวติดกระดาษแข็ง.

จุดเด่น

  1. เป็นสูตรน้ำ ใช้น้ำในการผสมใช้งาน
  2. ระยะเวลาการเริ่มแข็งตัวเร็ว ประมาณ 1 ชั่วโมง
  3. ระยะเวลาอัดชิ้นงานสั้น ภายใน 4 – 6 ชั่วโมง ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )
ขนาดบรรจุ : 450 กรัม , และ 2 กล.

 

Relate  Products