กาพ่นสีกาบน SUMAKE HVLP GRAVITY TYPE AIR SPRAY GUN 
MODEL SS-1401HG  SS-1420HG  SS-1423HG 
Feed type Gravity Gravity Gravity
Standard Nozzle (mm) 1.0 1.4 1.4
Optional Nozzle (mm) 0.5, 0.8, 1.2 1.2 , 1.6 , 1.8 , 2.0 , 2.5 1.3 , 1.5 , 2.0 , 2.5
Capacity of Cup 0.125 Liter 0.6 Liter 0.6 Liter
Air inlet (NPS) 1/4″ 1/4″ 1/4″
Air hose (NPS) 3/8″ 3/8″ 3/8″
Avg. Air Consumption 3.85 cfm (109 l/mm) 10.3 cfm (290 l/mm) 9.5 cfm (270 l/mm)
Net weight 0.28 kgs (0.62 lbs) 0.514 kgs (1.13 lbs) 0.62 kgs (1.36 lbs)
Recommend air pressure 0.7 ~ 2.0 kg/cm2(15 ~ 28 psi) 0.7 ~ 2.0 kg/cm2 (15 ~ 28 psi) 0.7 ~ 2.0 kg/cm2 (15 ~ 28 psi)