ปรับหัวฉีดได้ 3 แบบ แนวนอน แนวตั้ง แบบกลม

ใช้ได้ทั้้งภายในและภายนอก

กำลังมอเตอร์ 400 วัตต์

ความจุถัง 0.9 ลิตร

ขนาดหัวพ่นสี 2 มิลลิเมตร