ปรับหัวฉีดได้ 3 แบบ แนวนอน แนวตั้ง แบบกลม

ใช้ได้ทั้้งภายในและภายนอก และพื้นที่จำกัด ซอกมุมต่างๆ

กำลังมอเตอร์ 500 วัตต์

ความจุถัง 1 ลิตร พร้อมถังสีสะพานหลัง 4 ลิตร

สายท่อลมยาว 4 เมตร สะดวกกับการใช้งาน