กาพ่นสี โตวา รุ่น F-75S

SPRAY GUN TOWA F-75S

ขนาดปาก 1.5 mm.
ขนาดกระป๋อง 750 ml
ความกว้างในการพ่น รูปพัด 160mm
แรงดันลม 70 psi
ชนิด กระป๋องล่าง (แบบดูด)