กาพ่นสี โตวา รุ่น W-71GSPRAY GUN TOWA W-71G

ขนาดปาก 1.5 mm.
ขนาดกระป๋อง 400 ml
ความกว้างในการพ่น รูปพัด 220mm
แรงดันลม 70 psi
ชนิด กระป๋องบน