กาพ่นสี โตวา รุ่น W-71S

SPRAY GUN TOWA W-71S

ขนาดปาก 1.5 mm.
ขนาดกระป๋อง 600 ml
ความกว้างในการพ่น รูปพัด 190mm
แรงดันลม 70 psi
ชนิด กระป๋องล่าง (แบบดูด)