กาพ่นสี โตวา รุ่น H-827SPRAY GUN TOWA H-827

ขนาดปาก 1.4 mm.
ขนาดกระป๋อง 600 ml
อัตราการใช้ลม 380 ลิตร/นาที
แรงดันลม 70 psi
ชนิด กระป๋องบน