กาพ่นสี โตวา รุ่น F-75G

SPRAY GUN TOWA F-75G

ขนาดปาก 1.5 mm.
ขนาดกระป๋อง 400 ml
ความกว้างในการพ่น รูปพัด 180mm
แรงดันลม 70 psi
ชนิด กระป๋องบน