กาพ่นสี แบบใช้กาด้านบน
ขนาดหัวพ่นกา 1.5 มิลลิเมตร
ปริมาณการใช้ลม 4.2 – 6.0 cfm
แรงดันในการใช้งาน 3-4 bar
ความจุของถ้วยสี 400 cc.