กาพ่นสี แบบใช้กาด้านบน
ขนาดหัวพ่นกา 1.3 มิลลิเมตร
ปริมาณการใช้ลม 4.1 –4.5 cfm
แรงดันในการใช้งาน 2 bar
ความจุของถ้วยสี 500 cc.