กาพ่นสี แบบใช้กาด้านล่าง
ขนาดหัวพ่นกา 1.5 มิลลิเมตร
ปริมาณการใช้ลม 3.5 – 6.0 cfm
แรงดันในการใช้งาน 3-4 bar
ความจุของถ้วยสี 600 cc.