กาพ่นสี แบบใช้กาบน
ขนาดหัวพ่น 1.5 มิลลิเมตร
ปริมาณการใช้ลม 3.9 – 6.0 cfm
แรงดันในการใช้งาน 3 – 4 bar
ความจุของถ้วยสี 400cc.