กาพ่นสี แบบใช้กาด้านล่าง
ขนาดหัวพ่นกา 0.8 มิลลิเมตร
ปริมาณการใช้ลม 3.2 –5. 6 cfm
แรงดันในการใช้งาน 2.0-3.5 bar
ความจุของถ้วยสี 750 cc.