กาพ่นสี แบบใช้กาด้านบน
ขนาดหัวพ่นกา 1.0 มิลลิเมตร
ปริมาณการใช้ลม 4.1 – 4.5 cfm
แรงดันในการใช้งาน 2 bar
ความจุของถ้วยสี 125 cc.