สเป็กสินค้า

  กาพ่นสี แบบกาบน KINGSPARK K63G
model  kingspark K63G กาบน
ขนาดถัง  400 cc
ความดันใช้งาน  7 Bar
Standard nozzle  1.5 mm.
Opional Nozzle  1.3, 1.8, 2.0 mm.

Relate  Products