กล้องวัดระดับ GEO FENNEL Automatic Levels

รุ่น ELN 24

Levelling Set

ชุดกล้องระดับ พร้อมใช้งาน จัดชุดร่วมกับ ขาตั้งและไม้สต๊าฟ

ข้อมูลทางเทคนิค

ค่าความคลาดเคลื่อน                                               +- 2 มิลลิเมตร

กำลังขยาย                                                                 24 เท่า

ช่องรับแสง (เส้นผ่านศูนย์กลาง)                               36 มิลลิเมตร

ระยะโฟกัสใกล้สุด                                                       0.3 เมตร

น้ำหนัก                                                                        1.5 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

วัสดุภายนอกเป็นโลหะ ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์เสริมบรรจุลงในกล่องพกพา

อุปกรณ์เสริมในชุด

กล้องระดับ ELN 24 ในกล่องพกพา

ขาตั้งอลูมิเนียม

ไม้สต๊าฟ ความยาว 5 เมตร