กล่องพลาสติกเซฟตี้สวิท ABB Plastic Enclosed Switch -disconnectors ABB

กระแสพิกัดที่แรงดันใช้งาน
690VAC              415 VAC 440 VAC
AC-22A            AC-23A KW
16                 16 8