กระบอกเพชรเจาะคอนกรีต,ดอกคอริ่งบ๊อช สำหรับงานแอร์,งานไฟฟ้า
BOSCH Diamond Dry Core Cutters
User Benefit

– Very high drilling speed, due to soft bonding and larger diamonds

– Very good price / performance ratio

Professional for Universal
คุณภาพระดับ MPP ขนาด 28 มม. ถึง 127 มม.

รหัสสินค้า

รายละเอียด

ความยาวกระบอก (มม.)

2608587336

Professional for Universal, 28mm

350

2608587337

Professional for Universal, 38mm

150

2608587338

Professional for Universal, 48mm

150

2608587339

Professional for Universal, 52mm

150

2608587340

Professional for Universal, 65mm

150

2680587341

Professional for Universal, 107mm

150

2608587342

Professional for Universal, 117mm

150

2608587343

Professional for Universal, 127mm

150

Best for Universal
คุณภาพระดับ HPP มีอายุการใช้งานและประสิทธิภาพที่ดีกว่า ขนาด 22 มม. ถึง 202 มม.

รหัสสินค้า

รายละเอียด

ความยาวกระบอก (มม.)

2608587313

Best for Universal, 22 mm

350

2608587314

Best for Universal, 28 mm

350

2608587315

Best for Universal, 32 mm

350

2608587316

Best for Universal, 38 mm

150

2608587317

Best for Universal, 42 mm

150

2608587318

Best for Universal, 48 mm

150

2608587319

Best for Universal, 52 mm

150

2608587320

Best for Universal, 60 mm

150

2608587321

Best for Universal, 65 mm

150

2608587322

Best for Universal, 68 mm

150

2608587323

Best for Universal, 72 mm

150

2608587324

Best for Universal, 78 mm

150

2608587325

Best for Universal, 82 mm

150

2608587326

Best for Universal, 92 mm

150

2608587327

Best for Universal, 102 mm

150

2608587328

Best for Universal, 107 mm

150

2608587329

Best for Universal, 117 mm

150

2608587330

Best for Universal, 127 mm

150

2608587331

Best for Universal, 132 mm

150

2608587332

Best for Universal, 142 mm

150

2608587333

Best for Universal, 152 mm

150

2608587334

Best for Universal, 162 mm

150

2608587335

Best for Universal, 202 mm

150