รายละเอียด
  • เหมาะสำหรับการขัดละเอียดและการขัดหยาบ การขจัดเนื้องาน การขจัดเศษครีบ และการขจัดสนิมในวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ สีเคลือบ โลหะ และหิน
  • ไฟเบอร์ดิสที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์กึ่งเปราะ สารยึดติดเรซินสังเคราะห์ เส้นใยวัลคาไนซ์ 0.65 หรือ 0.80 มม.
  • จานขัดทรายสำหรับแคลมป์กับแผ่นรองทำจากยาง

 

ข้อมูลทางเทคนิค
เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน
(มม.)

เส้นผ่าศูนย์กลางของรู
(มม.)

ความหยาบ

ความเร็วสูงสุด
(รอบต่อนาที)

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน
(มม.)

เส้นผ่าศูนย์กลางของรู
(มม.)

ความหยาบ

ความเร็วสูงสุด
(รอบต่อนาที)

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

100 16 24 15.300 1

2 608 606 916

100 16 36 15.300 1

2 608 607 248

100 16 60 15.300 1

2 608 606 918

100 16 80 15.300 1

2 608 606 919

100 16 100 15.300 1

2 608 606 920

100 16 120 15.300 1

2 608 606 921

125 22.23 24 12.250 1

2 608 605 474

125 22.23 36 12.250 1

2 608 607 250

125 22.23 60 12.250 1

2 608 605 476

125 22.23 80 12.250 1

2 608 605 477

125 22.23 100 12.250 1

2 608 605 478

125 22.23 120 12.250 1

2 608 605 479

180 22.23 24 8.500 1

2 608 605 484

180 22.23 36 8.500 1

2 608 607 251

180 22.23 60 8.500 1

2 608 605 486

180 22.23 80 8.500 1

2 608 605 487

180 22.23 100 8.500 1

2 608 605 488

180 22.23 120 8.500 1

2 608 605 489

Relate  Products