รายละเอียด
  • เหมาะสำหรับการขัดละเอียดและการขัดหยาบ การขจัดเนื้องาน การขจัดเศษครีบ และการขจัดสนิมบนสแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าแผ่น
  • เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ไฟเบอร์ดิสที่มีเซอร์โคเนีย / อะลูมิเนียมออกไซด์กึ่งเปราะ สารยึดติดเรซินสังเคราะห์ เส้นใยวัลคาไนซ์ 0.80 หรือ 0.84 มม.
  • ให้อัตราการขัดสูงสุดและอายุการใช้งานยาวนานที่สุด
  • จานขัดทรายสำหรับแคลมป์กับแผ่นรองทำจากยาง
  • ข้อมูลทางเทคนิค
    เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน
    (มม.)

เส้นผ่าศูนย์กลางของรู
(มม.)

ความหยาบ

ความเร็วสูงสุด
(รอบต่อนาที)

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

เส้นผ่าศูนย์กลางของจาน
(มม.)

เส้นผ่าศูนย์กลางของรู
(มม.)

ความหยาบ

ความเร็วสูงสุด
(รอบต่อนาที)

PQ, ชิ้น

รหัสสินค้า

125 22.23 24 12.250 1

2 608 606 731

125 22.23 36 12.250 1

2 608 607 255

125 22.23 60 12.250 1

2 608 606 733

125 22.23 80 12.250 1

2 608 606 734

125 22.23 100 12.250 1

2 608 606 735

125 22.23 120 12.250 1

2 608 606 736

180 22.23 24 8.500 1

2 608 606 740

180 22.23 36 8.500 1

2 608 607 256

180 22.23 60 8.500 1

2 608 606 742

180 22.23 80 8.500 1

2 608 606 743

180 22.23 100 8.500 1

2 608 606 744

180 22.23 120 8.500 1

2 608 606 745