กรรไกรตัดเหล็กไฟฟ้า ELECTRIC SHEAR  POWERTEX

กำลังไฟฟ้า                      620 W

ความสามารถในการตัด   3.2/2.5 มม.

รัศมีแคบสุดที่ตัดได้          50  มม.

ความเร็วช่วงชัก                 1300 rpm

น้ำหนักสุทธิ                       3.8 กก.