กรรไกรตัดเหล็กแบบใช้ลม SUMAKE Air Punch and Flange รุ่น ST-6653A

Capacity (mm.) : 1.6 (1.4)

Punch Hole (Dia.) ,(mm.) : 5 , 8

Overall Langth (inch) , (mm.) : 7-1/2 , 190