คุณสมบัติ

  • ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนตีขึ้นรูป ชุบแข็ง ขัดเงาและทดสอบความคงทน

ขนาด

  • ขนาด                  10 นิ้ว
  • ความสามารถ          0.78 มม.
    เหล็กรีดเย็น