ปั้มแวคคั่มสูญญากาศ  VACUUM Pump

อัตราแรงดูด 2CFM/60L/min
Ultimate Vacuum 10PA/75/Microns
มอเตอร์ 1/4 HP
ความเร็วรอบหมุน 1440 rpm
ขนาดช่องต่อท่อ 1/4SAE
ถังจุน้ำมัน 250ml
น้ำหนัก 7.2 kg