กบไฟฟ้า พาวเวอร์เท็กซ์ รุ่น PM-82-APLANNER MACHINE POWERTEX PM-82-A

กำลังไฟฟ้า                      500 W

ขนาดใบกบ                       82 มม.(3-1/4″)

กบกินเนื้อไม้ลึก                1 มม.

ความเร็วขณะหมุนเปล่า   16,000 rpm

น้ำหนักสุทธิ                      3 กก.