พบใบเลื่อยวงเดือน FREUD ใบเลื่อยวงเดือนที่ดีที่สุดจาก บจก.โรเบิร์ตบ๊อช ได้แล้ววันนี้ ที่ บจก.กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต