ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค. ฮาร์ดแวร์ ออลทูลส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย กลุ่มสินค้า แบรนด์ Milwaukee ทั้งระบบ จากบริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณชัยพร รัตนเชตกุล Commercial Director คุณนรินทร์ เลิศจิตเทวินท์ ผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการขาย เมื่อวัน 26 มิถุนายน 2560