ขอขอบพระคุณ คุณเนตร ลูกค้างานเฟอร์นิเจอร์ ที่ไว้วางใจมาอุดหนุน ซื้อเครื่องมือ Milwakuee กับทางร้านเราด้วยนะคะ